FAQ | Te Mooi Om Waar Te Zijn

FAQ

FAQ

Selecteer een fraudevorm

Word je online gecontacteerd door een onbekende die een gesprek probeert aan te knopen, dan zou het weleens kunnen gaan om een vriendschapsfraudeur. Volgende signalen en kenmerken beschouw je best als een rood licht om extra op je hoede te zijn:

 • De persoon zal vaak eerst proberen om een vertrouwensband met je op te bouwen. 
 • Vervolgens zal hij/zij inspelen op je emoties en je om geld vragen (bijvoorbeeld om een vliegtuigticket te betalen om je te komen bezoeken of een voorschot om de medische kosten te dekken van een ziek familielid). 
 • Als je wil afspreken om elkaar te zien, houdt hij/zij altijd de boot af. Er is altijd wel een excuus om niet naar België te komen (procedurekosten, ziek familielid, “onverwachte problemen”, …). 
 • Je zal merken: al deze problemen/hindernissen zouden opgelost kunnen worden met geld. Het kan daarbij gaan om een betaling via overschrijving, cheque, kredietkaart of een transfer van cash of virtueel geld.
 • Let op het taalgebruik van je nieuwe vriend of geliefde. Vaak beweren oplichters dat ze Belg zijn en dat hun moedertaal Nederlands of Frans is. Toch maken ze regelmatig fouten die een moedertaalspreker niet zou maken. Controleer je een profiel, ga dan standaard uit van het principe: als het er allemaal te mooi uitziet om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook.
   

Hiervoor hanteer je best volgende strategie:

 • Ga de echtheid van het profiel en de profielfoto na, want oplichters werken altijd met een valse account. Als je via een zoekrobot verschillende afbeeldingen van de profielfoto terugvindt, dan gaat het wellicht om een oplichter. Ga ook na of de persoon een profiel heeft op andere sociale media zoals Facebook en LinkedIn. Is het profiel recent aangemaakt? Heeft hij/zij minder dan 200 vrienden? Dat zijn allemaal aanwijzingen die kunnen duiden op een vals profiel.
 • Vraag voldoende informatie aan je nieuwe vriend of geliefde om zijn/haar achtergrond na te trekken. Kan of wil hij/zij geen antwoord geven op onschuldige vragen (zoals “waar woon je?”, “wat is je job?”, enz.), laat je dan niet afschrikken en houd vol tot je toch een antwoord krijgt. Zo heb je meer elementen in handen om de echtheid van de beweringen te controleren. Beweert hij/zij een belangrijke functie of job uit te oefenen, dan kun je dit perfect checken op LinkedIn of op de website van de genoemde organisatie.
 • Negeer intussen elk verzoek om een financiële bijdrage en laat je niet onder druk zetten. 
   
 • Verbreek onmiddellijk alle banden. Reageer niet op berichten, e-mails, telefonische oproepen, … Elke vorm van verder contact zal je enkel leed berokkenen. 
 • Noteer alle informatie die je voorhanden hebt zoals de naam van het profiel, het telefoonnummer of de alias op de datingsite.
 • Meld je verhaal op meldpunt.belgie.be (optie “vriendschapsfraude”) en voorkom zo dat anderen in dezelfde val trappen.
 • Het is van het grootste belang dat je erover spreekt met familie, vrienden en kennissen. Je bent echt niet de enige die op deze manier werd opgelicht. Door erover te praten help je niet alleen jezelf, maar kun je ook verhinderen dat andere mensen het slachtoffer worden van dezelfde frauduleuze praktijken. 
 • Heb je de gegevens van je kredietkaart doorgegeven? Contacteer dan meteen Card Stop (078 170 170).

In geval van vriendschapsfraude wordt er vaak van je gevraagd om een hele resem persoonlijke gegevens te bezorgen, gaande van je adres tot een kopie van officiële documenten (identiteitskaart, paspoort, ...). Heb je zulke persoonlijke gegevens doorgegeven, dan is er een risico op identiteitsfraude. Doe in dat geval meteen aangifte bij de lokale politie

Vermoed je dat er geld in jouw naam afgehaald kan worden, dan meld je dit best direct bij je bank of kredietkaartmaatschappij. Heb je andere informatie voor persoonlijk gebruik gedeeld zoals een wachtwoord en/of pincode? Wijzig ze dan meteen, ook als je slechts een vermoeden hebt. 

 • Contacteer best zo snel mogelijk de betrokken banken en in de eerste plaats je eigen bank. Jouw bank zal aan de bank van het rekeningnummer van de oplichters vragen om het geld terug te storten. Die bank zal de overschrijving ook trachten te blokkeren of zal de rekening blokkeren zodat de oplichters geen geld meer kunnen afhalen. Wordt de fraude echter te laat ontdekt en werd het bedrag al afgehaald door de oplichters of overgeschreven naar een buitenlandse rekening, dan kun je het geld niet meer recupereren via de bank. 
 • Als je betaald hebt, zie je het geld wellicht nooit terug. Toch is het heel belangrijk om de fraude te melden op meldpunt.belgie.be (optie “vriendschapsfraude”). Zo kun je verhinderen dat de oplichters nog andere slachtoffers in de val lokken. Je krijgt ook meteen informatie over de stappen die je nog kunt ondernemen en wie je daarbij kan helpen. 
 • Sommige oplichters gaan nog verder en laten je geloven dat je op internet je geld kunt terugkrijgen dankzij Interpol of andere supertussenpersonen. Niets is minder waar! Ze communiceren vervalste e-mailadressen om de oplichting te melden. Contacteer ze nooit! De ontvangers zullen je bankgegevens opvragen, zogezegd om jou het teruggevonden geld te storten. Maar uiteindelijk is het hun bedoeling om je een tweede keer te bestelen!

Indien u uw rechten wil laten gelden (een terugbetaling bekomen) kunnen enkel de gerechtelijke overheden u daarbij helpen.

Niet waar!

Zodra je de betaling hebt uitgevoerd, ben je je geld waarschijnlijk voorgoed kwijt.

Sommige oplichters gaan nog verder en laten je geloven dat je op internet je geld kunt terugkrijgen dankzij Interpol of andere supertussenpersonen. Niets is minder waar! Ze communiceren vervalste e-mailadressen om de oplichting te melden. Contacteer ze nooit! De ontvangers zullen je bankgegevens opvragen, zogezegd om jou het teruggevonden geld te storten. Maar uiteindelijk is het hun bedoeling om je een tweede keer te bestelen!

Indien u uw rechten wil laten gelden (een terugbetaling bekomen) kunnen enkel de gerechtelijke overheden u daarbij helpen.

Heb je sterke vermoedens dat iemand in je omgeving het slachtoffer is van deze vorm van fraude en ken je de naam van de oplichter, dan raden we je aan om ook een melding te doen bij het meldpunt.belgie.be (optie “vriendschapsfraude”). Zo bescherm je iemand die zich zeer kwetsbaar heeft opgesteld. Wees gerust, elke melding wordt vertrouwelijk behandeld. 

Er komen heel wat vormen van oplichting met ‘alternatieve’ beleggingen voor. Oplichters bedenken nog elke dag nieuwe manieren. Wees dus altijd op je hoede. We zetten de belangrijkste op een rij:

 • ‘boiler room’-fraude
 • ‘recovery room’-fraude
 • beleggingsfraude met goederen
 • ‘binaire opties’
 • ‘cloned firms’
 • ‘Ponzifraude’

Word je ongevraagd gecontacteerd via telefoon of e-mail, wees dan voorzichtig en probeer elk verder contact te vermijden. Sta op je rechten als consument/burger om je eigen vermogen te beheren en laat je niets aanpraten.

Ben je toch op een voorstel ingegaan, weet dan dat je gelokt wordt met een eerste, kleine investering die winstgevend lijkt. Daarna wordt er echter telkens opnieuw gevraagd om meer te investeren. In tegenstelling tot je eerste investering zijn die nieuwe bestedingen verlieslatend. Wanneer je het geld terugvordert, zal dat niet mogelijk zijn zonder bijkomende stortingen.

Als consument word je zo zwaar onder druk gezet. Daarom wordt dit soort oplichting ook wel ‘boiler room’-fraude genoemd. Uiteindelijk lukt het je nooit om je belegde geld te recupereren.

Twijfel je of een onderneming wel betrouwbaar is? Gebruik de checkfunctie op deze website en raadpleeg de waarschuwing van de FSMA voor dit type fraude.

Het risico bij dit type fraude bestaat erin dat oplichters vlot inspelen op je behoeften waardoor jij minder waakzaam bent. Ze bellen je willekeurig of gericht op (ze kunnen op verschillende manieren aan je persoonsgegevens geraken) en stellen zich voor als beursmakelaars. Ze bieden je aandelen van een welbepaald bedrijf aan (dat al dan niet bestaat) en beloven dat ze enorm veel waard zullen worden. Ze doen zich voor als echte experts en erkende dienstverleners met een professioneel ogende website en bijhorende formulieren. Bovendien wekken ze de indruk dat het om een exclusief aanbod gaat. Zo word je onder druk gezet en krijg je het gevoel dat het dé kans van je leven is.

Eens je geïnvesteerd hebt, blijken de voorgestelde diensten fictief of waardeloos. Ook andere vormen van investeringen worden op deze manier aangeboden, bv. vermogensbeheerdiensten, termijnrekeningen en beleggingen in crowdfundingprojecten.

Als een persoon je contacteert en zich uitgeeft voor iemand van de FSMA, de politie of de overheid in het algemeen, vraag dan meteen naar diens naam en telefoonnummer. Controleer de gegevens via internet om de identiteit te bevestigen. Krijg je geen duidelijkheid, dan verbreek je best meteen alle contact.

Ben je het slachtoffer geworden van online fraude, bv. met valse beleggingen? En word je nadien gecontacteerd door iemand met het aanbod om je te helpen je geld terug te vorderen? Wees dan extra op je hoede. Het gaat om zogenaamde ‘recovery’-diensten die net zozeer vallen onder de categorie oplichting. Meestal vragen deze personen een vergoeding voor de dossierkosten. Ga hier niet op in en zoek juridische bijstand, bijvoorbeeld via een advocaat.

Het gaat om een vorm van fraude waarbij beleggers die al eerder werden opgelicht ongevraagd (telefonisch) gecontacteerd worden door derden. Die personen beweren dat ze de gedupeerde belegger willen helpen.

Er zijn verschillende vormen van dit oplichtingsfenomeen bekend. Zo zijn er praktijken waarbij de onbekenden aanbieden om de aandelen af te kopen of voorstellen om te helpen om het verloren geld terug te krijgen. De oplichters beweren dat ze slechts een klein bedrag vragen voor deze service, waarna ze de terugvordering voor hun rekening zullen nemen. Het geld dat je stort zie je wellicht niet terug.

Wees dus erg op je hoede voor zulke ongevraagde weldoeners en meld elke benadering op meldpunt.belgie.be (optie ‘Beleggingsfraude’). Je krijgt meteen informatie over stappen die je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen.

Iedereen kan een bepaald goed als waardevol voorstellen en te koop aanbieden als ‘investering’. Wees op je hoede voor beloftes van buitensporige winst en vertrouw nooit een onderneming die zich niet kan identificeren. Vraag meer uitleg, controleer steeds de achtergrond van de onderneming en zoek er zoveel mogelijk over op via een online zoekmotor.

Als het over investeren in diamanten gaat, lees dan zeker de waarschuwing van de FSMA in verband met diamantfraude. Wees altijd op je hoede voor valse diamanten en kies liever voor een Belgische geregistreerde handelaar in diamant (de volledige lijst vind je op www.awdc.be).

Heb je twijfels over een investering, dan verwittig je best zo snel mogelijk de politie. Ook is het raadzaam om een juwelier of erkend diamantair te raadplegen (de volledige lijst vind je op www.awdc.be). Informeer naar de fysieke eigenschappen die eigen zijn aan de gekochte diamant of edelsteen (o.a. de 4 C’s van geslepen diamanten: ‘carat’, ‘clarity’, ‘color’ en ‘cut’) en wees aanwezig bij elke test.

Verder heeft de FSMA een lijst gepubliceerd van aanbieders van beleggingen in diamanten waarvoor meldingen van fraude zijn ingediend. Die kan je hier raadplegen.

Een binaire optie is een contract tussen 2 partijen: koper en verkoper. De koper zet in op een koersstijging of koersdaling van een onderliggend actief. Dat onderliggende actief kan een aandeel zijn, maar ook een index, valuta, grondstof, enz.

Een voorbeeld maakt dit misschien duidelijker: een belegger die investeert in een binaire optie, ook ‘alles of niets’-optie genoemd, stort een bedrag en zet in op de stijgende of dalende evolutie van de koers van een gekozen actief in de komende minuten, uren of dagen.

Als zijn voorspelling uitkomt, recupereert de belegger zijn geld en krijgt hij winst uitgekeerd. Zo niet, verliest hij zijn volledige inleg.

De commercialisering van een dergelijk product voor consumenten (= niet-professionelen) is in België verboden en in vele gevallen zie je je geld niet terug.

Cloning’ is een vorm van fraude waarbij oplichters de identiteit van bestaande personen of bedrijven zoals advocaten of beleggingsondernemingen aannemen. Zo laten zij je geloven dat ze over de nodige vergunning beschikken om bepaalde financiële diensten aan te bieden.

Hoewel ze zich voordoen als erkende dienstverleners met een professioneel ogende website en bijhorende formulieren, gaat het om oplichterij en zijn de aangeboden diensten fictief of waardeloos.

Het is een methode om mensen op te lichten door een belegging aan te bieden waarbij het uitbetaalde geld (deels) wordt gefinancierd met de inleg van nieuwe klanten. Vaak biedt de oplichter daarbij een rendement aan dat erg hoog is bij een laag voorgespiegeld risico.

Ponzifraude vertoont sterke overeenkomsten met piramideverkoop, ook al zijn er enkele verschillen. Bij Ponzifraude zijn het niet de bestaande beleggers (deelnemers) die nieuwe beleggers moeten zoeken: dat doen de organisatoren zelf. De deelnemers krijgen geen uitkering afhankelijk van het aantal nieuwelingen dat ze binnenbrengen, maar afhankelijk van de tijdsduur en de grootte van de inleg. Dit maakt het ook gemakkelijk om de constructie te ‘vermommen’ als een beleggingsproduct.

Een geval van Ponzifraude zal in stand blijven zolang de nieuwkomers genoeg inleggen om de zogenaamde winsten uit te betalen.

 • Ga na of de onderneming correct is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dat kan je doen aan de hand van het ondernemingsnummer dat in principe verplicht op elke website en elk factuur (indien voorhanden) staat.
 • Neem je tijd en probeer met een gewone zoekmotor meer te weten te komen over de onderneming. Dat is niet altijd eenvoudig, want sommige ondernemingen gebruiken verschillende namen of zijn in elk land onder een andere naam bekend.
 • Check op de website van de FSMA of de aanbieder wel beschikt over de nodige toelatingen. Op deze website vind je ook waarschuwingen over verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België.

Consulteer eventueel de website van de FOD Economie en haar Facebook-pagina Pasoplichting voor verdere informatie.

Bij twijfel kan je best een melding indienen op meldpunt.belgie.be (optie ‘beleggingsfraude’).

 • Betaal niets meer. Ook niet als de onderneming een bijkomende storting en/of de betaling van een belasting als voorwaarde koppelt aan de uitkering van je winst. Die extra eisen zijn vaak net een aanwijzing dat het om fraude gaat.
 • Dien onmiddellijk een klacht in bij de lokale politie.
 • Neem in ieder geval ook zo snel mogelijk contact op met je bank en andere betrokken banken.
 • Meld de fraude op meldpunt.belgie.be (optie ‘Beleggingsfraude’). Je krijgt meteen informatie over de stappen die je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen. Je melding wordt automatisch doorgestuurd naar de federale politie en de FSMA zodat ze de fraude kunnen onderzoeken. 
 • Wees alert voor nieuwe fraudepogingen, want je zal wellicht opnieuw gecontacteerd worden door fraudeurs die beweren dat ze je kunnen helpen om je investering terug te krijgen. Meer informatie over deze zogenaamde ‘recovery room’-fraude vind je terug onder de FAQ Wat is 'recovery room'-fraude?
 • Blijf rustig als je opnieuw gecontacteerd wordt, neem geen overhaaste beslissingen en geef niet toe aan druk of dreigementen van fraudeurs.

Als je betaald hebt, contacteer je best zo snel mogelijk de betrokken banken en in de eerste plaats je eigen bank. Jouw bank zal aan de bank van het rekeningnummer van de oplichters vragen om het geld terug te storten. Die bank zal de overschrijving ook trachten te blokkeren of zal de rekening blokkeren zodat de oplichters geen geld meer kunnen afhalen. Wordt de fraude echter te laat ontdekt en werd het bedrag al afgehaald door de oplichters of overgeschreven naar een buitenlandse rekening, dan kan je het geld niet meer recupereren via de bank. Geleden schade kan je enkel proberen te recupereren door juridische bijstand in te schakelen maar zelfs op die manier is de kans klein dat dit lukt.

Dien ook onmiddellijk een klacht in bij de lokale politie en meld de fraude op meldpunt.belgie.beJe krijgt meteen informatie over de stappen die je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen. Je melding wordt automatisch doorgestuurd naar de federale politie en de FSMA zodat ze de fraude kunnen onderzoeken. 

Blijf ook waakzaam: de oplichters zullen je misschien opnieuw contacteren om je nog meer geld afhandig te maken, bijvoorbeeld door diensten van een (onbetrouwbare) advocaat aan te bieden. Meer informatie over deze zogenaamde ‘recovery room’-fraude vind je onder de FAQ Wat is 'recovery room'-fraude?

Wees gerust, je melding wordt steeds vertrouwelijk behandeld. Er worden geen gegevens publiek gemaakt. Je schaadt dus niemand wanneer je probeert om jezelf en anderen te beschermen.

De Economische Inspectie en de FSMA zullen daarenboven juridisch handelen wanneer er meerdere meldingen zijn die wijzen op hetzelfde fenomeen.

Bij twijfel geef je dus best alle informatie door die je in je bezit hebt. De bevoegde instanties zullen dit op correcte wijze afhandelen.

Ken je de Bitcoin? Het is een voorbeeld van een cryptomunt. Dat is een soort digitale en volledig virtuele munteenheid in de vorm van cryptografische (versleutelde) codes. Die codes veranderen naarmate er transacties gebeuren met de munt. Je kunt cryptomunten opslaan in een virtuele portefeuille of offline, op je pc of een externe harde schijf. Cryptomunten hebben een virtuele waarde (koers), die sterk schommelt.

 • Cryptomunten starten vaak als ruil- of betaalmiddel, maar er wordt snel mee gespeculeerd. Dat veroorzaakt heel sterke koersschommelingen. De koers van de virtuele munt kan dus zeer snel stijgen, maar ook pijlsnel dalen. Daardoor is de waarde van je cryptomunten erg onvoorspelbaar
 • Cryptomunten worden momenteel niet door de overheid erkend. Er is geen toezicht of controle op. Je kunt er niet overal mee betalen. Niemand is verplicht om een betaling met virtueel geld te aanvaarden.
 • Cryptomunten worden uitsluitend via internet verhandeld. De internetomgeving waarin de cryptomunt verhandeld wordt, brengt risico’s met zich mee: het platform of je virtuele portefeuille kan gehackt worden, en dan verlies je je geld. Je loopt bovendien het risico dat je cryptomunten via virussen, Trojaanse paarden of malware gestolen worden. 
 • Iedereen kan een cryptomunt creëren. Helaas doet niet iedereen dat met goede bedoelingen. De kans is dus reëel dat iemand dit doet omwille van oplichting, drughandel, terrorisme of een andere criminele activiteit. Wees dus op je hoede als je wil investeren in cryptomunten. 
 • Cryptomunten zijn anoniem.

Er bestaan heel wat vormen van oplichting met cryptomunten. We zetten de belangrijkste op een rij. Oplichters bedenken nog elke dag nieuwe manieren. Wees dus altijd op je hoede.

 

 • Platformen om te beleggen in cryptomunten: de voorbije maanden doken op het internet verschillende platformen op die beleggingen in cryptomunten aanbieden. Achter die nieuwe platformen gaan vaak fraudeurs schuil. De oplichters werken op dezelfde manier: ze proberen je te overtuigen om te investeren op hun handelsplatform. Zij bieden je een torenhoog rendement. En ervaring in beleggen is niet nodig: ze zijn er voor beginnende en meer ervaren beleggers. Voor elk wat wils dus! Je kan er in een oogwenk en in alle vertrouwen handelen. Totdat je je ‘verdiende’ winst wil laten uitbetalen… Je kan je geld en zogezegde winst niet recupereren en je hoort nooit meer van het platform waarbij je geld hebt belegd. 
 • Online betalen met cryptomunten: je wil via een zoekertjessite of webshop iets aankopen. De aanbieder vraagt je met cryptomunten te betalen. Hij biedt je zelfs een link aan. Het gekochte item wordt nooit geleverd. Je kan bij het bedrijf niemand meer bereiken en bent je geld kwijt. Bij cryptomunten heb je geen enkel mogelijkheid om je geld terug te krijgen. Aankopen met krediet-, bankkaarten of PayPal zijn daarentegen verzekerd tegen risico’s zoals niet-levering. 
 • Beleggen in sportweddenschappen met cryptomunten: je wordt uitgenodigd om te gokken op een sportwedstrijd. Je stort geld en ziet je rendement op je virtuele account, maar krijgt daarna nooit je winst uitbetaald. Je kan je contactpersoon plots niet meer bereiken. Na enkele maanden krijg je te horen dat de website of het platform waarop je investeerde tijdelijk niet beschikbaar is en/of vervangen wordt door een ander. In werkelijkheid zijn de beheerders van het platform verdwenen met jouw centen.
 • Walletfraude: dit kan je vergelijken met valse facturen. Je stort je geld, maar wordt omgeleid naar een ander adres waardoor je geld verdwijnt. Soms is er alleen maar een heel klein verschil in de manier waarop de link naar de wallet geschreven wordt. Je kan ook te maken krijgen met een valse – en dus onbestaande – wallet.

De koers van virtuele munt kan zeer snel stijgen, maar ook pijlsnel dalen. Dit geeft oplichters de kans om misbruik te maken van cryptomunten, want jij kan als consument de koers moeilijk zelf controleren. 

 • Eens je geïnvesteerd hebt in cryptomunten en een storting hebt doorgevoerd, kan je je geld niet terugeisen. Zit je bijdrage in een virtuele portefeuille, dan moet je toestemming vragen aan de beheerder om je geld terug te krijgen. Het is niet zeker dat dit ook effectief gebeurt. Zolang het geld niet terug op je bankrekening staat, heb je niks verdiend.
 • Soms beloven fraudeurs dat de waarde van je cryptomunten zal verdubbelen. Dat noemen ze een flipping scam. Laat je niet om de tuin leiden door valse beloftes. Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat ook. 
 • Ook de internetomgeving waarin de cryptomunt verhandeld wordt, brengt risico’s met zich mee: het platform of je virtuele portefeuille kan gehackt worden, en dan verlies je je geld. Je loopt bovendien het risico dat je cryptomunten via virussen, Trojaanse paarden of malware gestolen worden. Investeer je in een bekender of groot platform, dan kan je soms ook problemen ondervinden. Ook zij lopen immers het risico dat er een virus binnensluipt of om gehackt te worden. Bovendien is het bij deze sites vaak lang wachten op een antwoord, en is de klantendienst zeer slecht te bereiken.
 • Omdat eigenlijk iedereen een cryptomunt kan creëren, is de kans tot slot reëel dat iemand dit doet omwille van oplichting, drughandel, terrorisme of een andere criminele activiteit. Wees je ervan bewust dat je mogelijk dit soort activiteiten ondersteunt door te investeren in cryptomunten.

Zorg dat je weet met wie je te doen hebt. Je kan op deze website ofwel op www.fsma.be een overzicht vinden van platformen die gekend staan voor fraude. Controleer dus zeker daar eerst of de website er niet tussenstaat. Oplichters handelen snel: voor je het weet hebben ze een nieuw platform ontwikkeld en is het nieuwe frauduleuze platform nog niet gekend. Geef in ieder geval nooit officiële uittreksels, je bank- of kredietkaartgegevens of een kopie van je identiteitskaart door aan onbekenden.

 • Probeer in contact met het platform te treden en vraag uitleg. 
 • Ben je je geld effectief verloren? Dien dan onmiddellijk klacht in bij de lokale politie en meld de fraude op meldpunt.belgie.be (optie ‘cryptomunten’). Je krijgt meteen advies over stappen die je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen. Je melding wordt ook automatisch doorgestuurd naar de federale politie en de FSMA zodat ze de fraude kunnen onderzoeken.
 • Heb je geld heel recent overgeschreven naar een onbekende (rekening)? Licht dan zo snel mogelijk je bank in. Als er weinig tijd verloren is, kan misschien de bank de transactie nog proberen te blokkeren. Dat lukt natuurlijk niet altijd. 

Ontdek je de fraude te laat en is het geld al verdwenen van je rekening, dan kan je dit jammer genoeg niet meer recupereren. 

 • Dien onmiddellijk een klacht in bij de lokale politie.
 • Neem in ieder geval ook zo snel mogelijk contact op met je bank en andere betrokken banken. 
 • Meld de fraude op meldpunt.belgie.be (optie ‘cryptomunten’). Je krijgt meteen informatie over stappen die je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen. Je melding wordt ook automatisch doorgestuurd naar de federale politie en de FSMA zodat ze de fraude kunnen onderzoeken. 
 • Wees waakzaam: de oplichters zullen je misschien opnieuw contacteren om te proberen je nog geld afhandig te maken, bijvoorbeeld door diensten van een (onbebetrouwbare) advocaat aan te bieden.

Een miningtoestel beschermt je niet tegen scams, virussen, trojaanse paarden en andere malware die door oplichters gebruikt worden om cryptomunten te stelen.

Bovendien zijn die apparaten redelijk duur: voor een goedkope machine tel je al snel 3.000 euro neer, de prijs voor een zogezegd efficiënter toestel kan oplopen tot 9.000 euro. Bovendien moet je het regelmatig vervangen, omdat een toestel van vandaag de cryptografische code van volgend jaar niet kan kraken.

 

Een volledig extern apparaat is minder gevoelig voor hacking, virussen en malware, maar toch kan je ook dan opgelicht worden. Sommige apparaten maken namelijk toch verbinding met het internet. En dan neemt het risico op hacking juist toe.

Je leest soms in de kranten over mensen die steenrijk geworden zijn door te investeren in virtuele munten. Maar dat zijn maar een paar gelukkigen. Krijg je een aanbod om te investeren in cryptomunten en klinkt het als iets te mooi om waar te zijn, is het vaak ook zo. Het is dus verstandig als je je vermogen wil opbouwen, je dat stapsgewijs doet in plaats van onrealistische rendementen na te streven.

Investeer nooit in iets waar je niet vertrouwt mee bent. En zorg altijd dat je weet met wie je te doen hebt.

De meeste cryptomunten zijn gebaseerd op deze technologie. Je gegevens worden opgevraagd en opgeslagen in databanken, maar als dit niet op een veilige manier gebeurt, loop je het risico dat je een virus oploopt, of dat je account gehackt wordt. Bovendien kan geen enkel handelsplatform je de veiligheid garanderen die je bijvoorbeeld wel vindt bij je online bankplatform. Je loopt dus niet alleen het risico dat je gegevens gestolen worden, maar ook je cryptomunten. Bij cryptomunten die geen gebruik maken van de blockchaintechnologie is het risico op fraude nog groter.

Er zijn winkels en ondernemingen die cryptomunten aanvaarden als betaalmiddel, ook online. Voor kleine transacties zijn virtuele munten meestal niet interessant als betaalmiddel, want er zijn vaak hoge transactiekosten verbonden aan het gebruik van een virtuele munt. Voor veel mensen zijn cryptomunten eerder een speculatieobject en geen betaalmiddel.

Als een handelaar cryptomunten aanvaardt, kan je ermee betalen. Maar check dan zeker goed of de handelaar of de website waarop je een aankoop wil doen wel betrouwbaar zijn.

Biedt een website aan om te betalen met cryptomunten, check dan goed of de website waarop je een aankoop wil doen wel betrouwbaar is. Het gebeurt vaak dat mensen iets aankopen op een dubieuze website of zoekertjessite, maar daarna niets ontvangen. Als ze het bedrijf willen contacteren, is er niemand meer te bereiken.

Je bent het zeker niet verplicht. Cryptomunten hebben geen wettelijke betaalkracht. Bovendien hangt er een groot wisselkoersrisico aan vast: je weet nooit op voorhand tegen welke wisselkoers je de cryptomunten kan inruilen voor euro’s. Daarom heb je geen enkele garantie dat het geld inwisselbaar is voor zijn oorspronkelijke waarde.