FAQ Beleggingsfraude | Te Mooi Om Waar Te Zijn

FAQ Beleggingsfraude

FAQ beleggingsfraude

Er komen heel wat vormen van oplichting met ‘alternatieve’ beleggingen voor. Oplichters bedenken nog elke dag nieuwe manieren. Wees dus altijd op je hoede. We zetten de belangrijkste op een rij:

 • ‘boiler room’-fraude
 • ‘recovery room’-fraude
 • beleggingsfraude met goederen
 • ‘binaire opties’
 • ‘cloned firms’
 • ‘Ponzifraude’

Word je ongevraagd gecontacteerd via telefoon of e-mail, wees dan voorzichtig en probeer elk verder contact te vermijden. Sta op je rechten als consument/burger om je eigen vermogen te beheren en laat je niets aanpraten.

Ben je toch op een voorstel ingegaan, weet dan dat je gelokt wordt met een eerste, kleine investering die winstgevend lijkt. Daarna wordt er echter telkens opnieuw gevraagd om meer te investeren. In tegenstelling tot je eerste investering zijn die nieuwe bestedingen verlieslatend. Wanneer je het geld terugvordert, zal dat niet mogelijk zijn zonder bijkomende stortingen.

Als consument word je zo zwaar onder druk gezet. Daarom wordt dit soort oplichting ook wel ‘boiler room’-fraude genoemd. Uiteindelijk lukt het je nooit om je belegde geld te recupereren.

Twijfel je of een onderneming wel betrouwbaar is? Gebruik de checkfunctie op deze website en raadpleeg de waarschuwing van de FSMA voor dit type fraude.

Het risico bij dit type fraude bestaat erin dat oplichters vlot inspelen op je behoeften waardoor jij minder waakzaam bent. Ze bellen je willekeurig of gericht op (ze kunnen op verschillende manieren aan je persoonsgegevens geraken) en stellen zich voor als beursmakelaars. Ze bieden je aandelen van een welbepaald bedrijf aan (dat al dan niet bestaat) en beloven dat ze enorm veel waard zullen worden. Ze doen zich voor als echte experts en erkende dienstverleners met een professioneel ogende website en bijhorende formulieren. Bovendien wekken ze de indruk dat het om een exclusief aanbod gaat. Zo word je onder druk gezet en krijg je het gevoel dat het dé kans van je leven is.

Eens je geïnvesteerd hebt, blijken de voorgestelde diensten fictief of waardeloos. Ook andere vormen van investeringen worden op deze manier aangeboden, bv. vermogensbeheerdiensten, termijnrekeningen en beleggingen in crowdfundingprojecten.

Als een persoon je contacteert en zich uitgeeft voor iemand van de FSMA, de politie of de overheid in het algemeen, vraag dan meteen naar diens naam en telefoonnummer. Controleer de gegevens via internet om de identiteit te bevestigen. Krijg je geen duidelijkheid, dan verbreek je best meteen alle contact.

Ben je het slachtoffer geworden van online fraude, bv. met valse beleggingen? En word je nadien gecontacteerd door iemand met het aanbod om je te helpen je geld terug te vorderen? Wees dan extra op je hoede. Het gaat om zogenaamde ‘recovery’-diensten die net zozeer vallen onder de categorie oplichting. Meestal vragen deze personen een vergoeding voor de dossierkosten. Ga hier niet op in en zoek juridische bijstand, bijvoorbeeld via een advocaat.

Het gaat om een vorm van fraude waarbij beleggers die al eerder werden opgelicht ongevraagd (telefonisch) gecontacteerd worden door derden. Die personen beweren dat ze de gedupeerde belegger willen helpen.

Er zijn verschillende vormen van dit oplichtingsfenomeen bekend. Zo zijn er praktijken waarbij de onbekenden aanbieden om de aandelen af te kopen of voorstellen om te helpen om het verloren geld terug te krijgen. De oplichters beweren dat ze slechts een klein bedrag vragen voor deze service, waarna ze de terugvordering voor hun rekening zullen nemen. Het geld dat je stort zie je wellicht niet terug.

Wees dus erg op je hoede voor zulke ongevraagde weldoeners en meld elke benadering op meldpunt.belgie.be (optie ‘Beleggingsfraude’). Je krijgt meteen informatie over stappen die je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen.

Iedereen kan een bepaald goed als waardevol voorstellen en te koop aanbieden als ‘investering’. Wees op je hoede voor beloftes van buitensporige winst en vertrouw nooit een onderneming die zich niet kan identificeren. Vraag meer uitleg, controleer steeds de achtergrond van de onderneming en zoek er zoveel mogelijk over op via een online zoekmotor.

Als het over investeren in diamanten gaat, lees dan zeker de waarschuwing van de FSMA in verband met diamantfraude. Wees altijd op je hoede voor valse diamanten en kies liever voor een Belgische geregistreerde handelaar in diamant (de volledige lijst vind je op www.awdc.be).

Heb je twijfels over een investering, dan verwittig je best zo snel mogelijk de politie. Ook is het raadzaam om een juwelier of erkend diamantair te raadplegen (de volledige lijst vind je op www.awdc.be). Informeer naar de fysieke eigenschappen die eigen zijn aan de gekochte diamant of edelsteen (o.a. de 4 C’s van geslepen diamanten: ‘carat’, ‘clarity’, ‘color’ en ‘cut’) en wees aanwezig bij elke test.

Verder heeft de FSMA een lijst gepubliceerd van aanbieders van beleggingen in diamanten waarvoor meldingen van fraude zijn ingediend. Die kan je hier raadplegen.

Een binaire optie is een contract tussen 2 partijen: koper en verkoper. De koper zet in op een koersstijging of koersdaling van een onderliggend actief. Dat onderliggende actief kan een aandeel zijn, maar ook een index, valuta, grondstof, enz.

Een voorbeeld maakt dit misschien duidelijker: een belegger die investeert in een binaire optie, ook ‘alles of niets’-optie genoemd, stort een bedrag en zet in op de stijgende of dalende evolutie van de koers van een gekozen actief in de komende minuten, uren of dagen.

Als zijn voorspelling uitkomt, recupereert de belegger zijn geld en krijgt hij winst uitgekeerd. Zo niet, verliest hij zijn volledige inleg.

De commercialisering van een dergelijk product voor consumenten (= niet-professionelen) is in België verboden en in vele gevallen zie je je geld niet terug.

Cloning’ is een vorm van fraude waarbij oplichters de identiteit van bestaande personen of bedrijven zoals advocaten of beleggingsondernemingen aannemen. Zo laten zij je geloven dat ze over de nodige vergunning beschikken om bepaalde financiële diensten aan te bieden.

Hoewel ze zich voordoen als erkende dienstverleners met een professioneel ogende website en bijhorende formulieren, gaat het om oplichterij en zijn de aangeboden diensten fictief of waardeloos.

Het is een methode om mensen op te lichten door een belegging aan te bieden waarbij het uitbetaalde geld (deels) wordt gefinancierd met de inleg van nieuwe klanten. Vaak biedt de oplichter daarbij een rendement aan dat erg hoog is bij een laag voorgespiegeld risico.

Ponzifraude vertoont sterke overeenkomsten met piramideverkoop, ook al zijn er enkele verschillen. Bij Ponzifraude zijn het niet de bestaande beleggers (deelnemers) die nieuwe beleggers moeten zoeken: dat doen de organisatoren zelf. De deelnemers krijgen geen uitkering afhankelijk van het aantal nieuwelingen dat ze binnenbrengen, maar afhankelijk van de tijdsduur en de grootte van de inleg. Dit maakt het ook gemakkelijk om de constructie te ‘vermommen’ als een beleggingsproduct.

Een geval van Ponzifraude zal in stand blijven zolang de nieuwkomers genoeg inleggen om de zogenaamde winsten uit te betalen.

 • Ga na of de onderneming correct is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dat kan je doen aan de hand van het ondernemingsnummer dat in principe verplicht op elke website en elk factuur (indien voorhanden) staat.
 • Neem je tijd en probeer met een gewone zoekmotor meer te weten te komen over de onderneming. Dat is niet altijd eenvoudig, want sommige ondernemingen gebruiken verschillende namen of zijn in elk land onder een andere naam bekend.
 • Check op de website van de FSMA of de aanbieder wel beschikt over de nodige toelatingen. Op deze website vind je ook waarschuwingen over verschillende ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn in België.

Consulteer eventueel de website van de FOD Economie en haar Facebook-pagina Pasoplichting voor verdere informatie.

Bij twijfel kan je best een melding indienen op meldpunt.belgie.be (optie ‘beleggingsfraude’).

 • Betaal niets meer. Ook niet als de onderneming een bijkomende storting en/of de betaling van een belasting als voorwaarde koppelt aan de uitkering van je winst. Die extra eisen zijn vaak net een aanwijzing dat het om fraude gaat.
 • Dien onmiddellijk een klacht in bij de lokale politie.
 • Neem in ieder geval ook zo snel mogelijk contact op met je bank en andere betrokken banken.
 • Meld de fraude op meldpunt.belgie.be (optie ‘Beleggingsfraude’). Je krijgt meteen informatie over de stappen die je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen. Je melding wordt automatisch doorgestuurd naar de federale politie en de FSMA zodat ze de fraude kunnen onderzoeken. 
 • Wees alert voor nieuwe fraudepogingen, want je zal wellicht opnieuw gecontacteerd worden door fraudeurs die beweren dat ze je kunnen helpen om je investering terug te krijgen. Meer informatie over deze zogenaamde ‘recovery room’-fraude vind je terug onder de FAQ Wat is 'recovery room'-fraude?
 • Blijf rustig als je opnieuw gecontacteerd wordt, neem geen overhaaste beslissingen en geef niet toe aan druk of dreigementen van fraudeurs.

Als je betaald hebt, contacteer je best zo snel mogelijk de betrokken banken en in de eerste plaats je eigen bank. Jouw bank zal aan de bank van het rekeningnummer van de oplichters vragen om het geld terug te storten. Die bank zal de overschrijving ook trachten te blokkeren of zal de rekening blokkeren zodat de oplichters geen geld meer kunnen afhalen. Wordt de fraude echter te laat ontdekt en werd het bedrag al afgehaald door de oplichters of overgeschreven naar een buitenlandse rekening, dan kan je het geld niet meer recupereren via de bank. Geleden schade kan je enkel proberen te recupereren door juridische bijstand in te schakelen maar zelfs op die manier is de kans klein dat dit lukt.

Dien ook onmiddellijk een klacht in bij de lokale politie en meld de fraude op meldpunt.belgie.beJe krijgt meteen informatie over de stappen die je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan helpen. Je melding wordt automatisch doorgestuurd naar de federale politie en de FSMA zodat ze de fraude kunnen onderzoeken. 

Blijf ook waakzaam: de oplichters zullen je misschien opnieuw contacteren om je nog meer geld afhandig te maken, bijvoorbeeld door diensten van een (onbetrouwbare) advocaat aan te bieden. Meer informatie over deze zogenaamde ‘recovery room’-fraude vind je onder de FAQ Wat is 'recovery room'-fraude?

Wees gerust, je melding wordt steeds vertrouwelijk behandeld. Er worden geen gegevens publiek gemaakt. Je schaadt dus niemand wanneer je probeert om jezelf en anderen te beschermen.

De Economische Inspectie en de FSMA zullen daarenboven juridisch handelen wanneer er meerdere meldingen zijn die wijzen op hetzelfde fenomeen.

Bij twijfel geef je dus best alle informatie door die je in je bezit hebt. De bevoegde instanties zullen dit op correcte wijze afhandelen.