Oplichting met aandelen van Spotify | Te Mooi Om Waar Te Zijn

Oplichting met aandelen van Spotify

“ Oplichting met aandelen van Spotify ”

Bedrijf X vroeg me om te investeren in aandelen van Spotify. Zij garandeerden een groei van 25 tot 40 % en betaalden terug uit vanaf 26 %. Maar al snel voelde ik dat er iets niet pluis was.

“Bedrijf X vroeg me om te investeren in aandelen van Spotify. Zij garandeerden een groei van 25 tot 40 % en betaalden terug uit vanaf 26 %. Ze vroegen me om 10.000 tot 50.000 dollar te investeren.

Eerst polsen ze of je over de nodige liquide middelen beschikt. Ik antwoordde dat dit niet het geval was en toen bleven ze me telkens opnieuw diezelfde vraag stellen. Toen wist ik dat er iets niet pluis was.”