Pas vrijgave van geld na betaling van taksen | Te Mooi Om Waar Te Zijn

Pas vrijgave van geld na betaling van taksen

“ Pas vrijgave van geld na betaling van taksen ”

Aan mijn geldopvragingen werd geen gevolg meer gegeven. Uiteindelijk ontving ik een e-mail waarin mij werd meegedeeld dat mijn vraag om een deel van mijn geld vrij te geven, pas zou worden ingewilligd nadat ik de wettelijk verschuldigde taksen zou betalen op de bankrekening van XXX.

“Eind januari ben ik beginnen samenwerken met XXX én dat met veel succes, vooral dankzij de rechtstreekse hulp van een financieel analist. Beleggingen voor in totaal 26.000 euro hebben een aanzienlijke winst opgeleverd: op 27 maart vertoonde mijn rekening een positief saldo van meer dan 131.000 euro.

Ik heb een eerste keer (zonder noemenswaardige problemen) 4.000 euro kunnen afhalen. In alle vertrouwen heb ik een mandaat gegeven om in mijn naam verrichtingen uit te voeren tot eind februari en voor zover de waarborg nog steeds gold. Het bleek een groot succes: dankzij die verrichtingen is mijn saldo bij XXX tot meer dan 132.000 euro gestegen.

Daarna is de toestand verergerd: aan mijn geldopvragingen werd geen gevolg meer gegeven. Uiteindelijk ontving ik een e-mail waarin mij werd meegedeeld dat mijn vraag om een deel van mijn geld vrij te geven, pas zou worden ingewilligd nadat ik de wettelijk verschuldigde taksen zou betalen op de bankrekening van XXX.”