Privacy | Te Mooi Om Waar Te Zijn

Privacy

Vertrouwelijkheidsverklaring

Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres, IP-adres, …

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van de campagnewebsite “temooiomwaartezijn” van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. In uw browser beginnen ze met “https://temooiomwaartezijn.be”.
  Wanneer een link u naar een andere website, een portaalsite, een onlinetoepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten;
 • u contact met ons opneemt.

U bent beschermd op basis van de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

De federale administratie, hier de FOD Economie en de FSMA, hechten veel belang aan de bescherming van persoonlijke gegevens die zij bijhoudt (d.w.z. de gegevens die u aanbelangen). Alle gegevens (persoonlijk of niet) die de FOD Economie opslaat in zijn databases of mailinglijsten worden adequaat beschermd.

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u te informeren;
 • uw vragen te beantwoorden.

We verzamelen en verwerken ook gegevens:  

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren;
 • om u een antwoord te geven in uw taal.

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij om ze al dan niet te contacteren.

Verwerkte gegevens 

Behandelde gegevens

Persoonsgegevens worden automatisch verzameld en verwerkt in deze twee situaties:

 • u raadpleegt een of meerdere pagina’s (verzameld en verwerkt gegeven: uw IP-adres); 
 • u contacteert ons via een elektronisch formulier of via e-mail (verzamelde en verwerkte gegevens: uw naam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft en eventueel metagegevens die verbonden zijn met uw e-mail).

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

 • taalkeuze;
 • gebruikte zoekmachine;
 • gebruikte trefwoorden;
 • website waarlangs u gekomen bent;
 • geraadpleegde pagina’s;
 • raadplegingsduur per pagina;
 • lijst van gedownloade bestanden;
 • datum en uur van toegang;
 • gebruikte browser;
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer geïnstalleerd is.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten.

Die cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te bezoeken en er op te surfen. Ze zorgen er ook voor dat de snelheid en de gebruiksefficiëntie van de website toenemen. Ze dienen ook om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten ook toe om het gebruik van een website te analyseren met als doel eventuele problemen te identificeren en op te lossen.

De configuratie van de meeste browsers biedt u de kans om cookies te aanvaarden of te weigeren en u telkens te melden wanneer een cookie wordt gebruikt. U kunt cookies weigeren, al kan dit wel gevolgen hebben voor een optimale surfervaring en voor de mogelijkheden van de diensten die op de bewuste website worden aangeboden.

U vindt meer informatie in de helpfunctie van uw browser.

Bewaringsduur

De gegevens worden bewaard voor een duur die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.  

Veiligheid

Wij waarborgen de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

Recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar en wissen

U hebt bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: recht van inzage, recht op rechtzetting, recht om bezwaar aan te tekenen en recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten veel aanvragen moeten verwerken, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail of een brief naar onze ambtenaar voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening.

Contactgegevens

Per e-mail:

dpo@economie.fgov.be

Per brief:

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Data Protection Officer - Bureau van de Voorzitter
Bureau 9A01
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Klachten

Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet hebben verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail:
commission@privacycommission.be